juli 9, 2020

Heteroseksueel

Heteroseksualiteit is romantische aantrekkingskracht, seksuele aantrekkingskracht of seksueel gedrag tussen personen van verschillende sekse of genders. Als seksuele geaardheid is heteroseksualiteit “een blijvend patroon van emotionele, romantische en/of seksuele aantrekkingskracht” voor personen van het andere geslacht; het “verwijst ook naar iemands gevoel van identiteit op basis van die aantrekkingskracht, gerelateerd gedrag en lidmaatschap van een gemeenschap van anderen die die aantrekkingskracht delen”.

Heteroseksualiteit is een van de drie belangrijkste classificaties van seksuele geaardheid, samen met biseksualiteit en homoseksualiteit, die elk deel uitmaken van het heteroseksueel-homoseksueel continuüm. Sommige mensen zijn echter van mening dat het beperken van seksuele classificatie tot een lineaire representatie niet de breedte of diepte van seksuele aantrekkingskracht en gedrag weerspiegelt.

De term heteroseksueel wordt meestal toegepast op mensen, maar heteroseksueel gedrag wordt waargenomen bij alle zoogdieren en andere niet-menselijke dieren.

Het woord heteroseksueel wordt etymologisch gevormd door de combinatie van Griekse έτερος heteros (wat “anders” of “ander” betekent) toe te voegen als voorvoegsel voor “seksualiteit”.

Op deze website maken wij gebruik van kleine bestanden (cookies) die wij of andere partijen op uw apparaat opslaan. U hebt het recht om te kiezen of u al dan niet statistische en profileringscookies wilt inschakelen. Door deze cookies in te schakelen, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden.