juli 9, 2020
‘schokkende studie’: psychische problemen bij transgenders verhelp je met acceptatie

‘Schokkende studie’: Psychische problemen bij transgenders verhelp je met acceptatie

Er komen onevenredig veel angstklachten, depressie en zelfmoord voor onder transgenders. Hoewel sommige artsen hebben gesuggereerd dat dit een fundamenteel onderdeel is van transitie, toont een nieuwe studie aan dat transkinderen die worden geaccepteerd door hun ouders dezelfde hoeveelheid klachten heeft als genderconforme kinderen.

Statistieken tonen aan dat 41 procent van de transseksuelen in de VS zich van hun eigen leven proberen te beroven. Artsen hebben gesuggereerd dat het hoge percentage psychologische problemen betekent dat transgenderzijn destructief is voor de geestelijke gezondheid. Transvertegenwoordigers betogen dat het psychisch leed in de transpopulatie het gevolg is van omgevingsfactoren als discriminatie, afwijzing en intimidatie – en niet van het transitieproces zelf.

Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het medisch tijdschrift Pediatrics, bevestigt dat transkinderen die door hun gemeenschap worden geaccepteerd geen onevenredig hoge percentages van geestelijke gezondheidsproblemen ervaren. De studie bekeek de zelfgerapporteerde gevoelens van angst en depressie per week bij 73 transgenderkinderen tussen drie en twaalf jaar oud. De onderzoekers vonden gemiddeld een angstscore van 50.1 op een National Institutes of Health schaal – bijna hetzelfde als de nationale norm van 50.

Dr. Stephen Russell is hoogleraar aan de Universiteit van Texas in Austin, gespecialiseerd in kinderontwikkeling en co-auteur van een ander recent onderzoek naar de geestelijke gezondheid van LGBT-jongeren. In een interview met Broadly verklaarde hij:”Het staat buiten kijf dat onevenredig hoge percentages geestelijke gezondheidsproblemen onder transseksuelen te wijten zijn aan stigmatisering, discriminatie en vijandigheid in onze cultuur (transfobie).

“Kinderen gaan naar hun primaire zorgverleners voor zorg en ondersteuning”, vervolgde hij. “Om dan echte afwijzing te krijgen is evolutionair onverklaarbaar.” Dr. Russell zegt dat het in de meeste diersoorten taboe is om nakomelingen af te wijzen, maar er iets is gebeurd in onze cultuur waardoor het sociaal aanvaardbaar is geworden om transgender- of LGB-kinderen te verwerpen.

Volgens Dr. Russell beginnen we nog maar net de werkelijke, blijvende gevolgen van discriminatie voor welzijn en gezondheid bloot te leggen. “We zien dat zelfs op fysiologisch vlak discriminatie mensen chronisch fysiek en mentaal kan belasten”. Transgenderkinderen van nu kunnen wel eens de eerste generatie transjongeren zijn die opgroeien met een verhoogd maatschappelijk bewustzijn rond transidentiteit, met toegenomen maatschappelijke acceptatie. Voor de meerderheid van de transseksuelen die niet opgroeiden in een accepterende omgeving, is hun leven vaak getekend met vooroordelen. Het is belangrijk dat deze transseksuelen leren hoe ze het trauma van afwijzing in hun vormende jaren achter zich kunnen laten.

“Het erkennen van die ervaringen is een belangrijke stap. Het probleem met discriminatie is dat we het vaak te pijnlijk vinden om over te praten,” zei Dr. Russell, die toevoegt dat hij in zijn onderzoek opmerkte dat “mensen die het slachtoffer zijn van intimidatie en discriminatie zich vaak als een last voelen voor de mensen die er voor hen het meest toe doen – zelfs als ze steun verlenen. Ze hebben het gevoel dat ze hen’ naar beneden halen’ vanwege hun pesterijen of negatieve ervaringen. Het is belangrijk voor deze kinderen om te begrijpen, zei hij, “dat ze geen last zijn voor ons – dat we boos zijn omdat we van hen houden en voor hen zorgen, niet omdat we beter af zijn zonder hen”.

Tegen de ouders van transgender-kinderen zei Dr. Russell:”Houd van je kind”. Dat is logisch, voegde hij eraan toe, maar voor ouders kan het een betekenen dat ze hun vooroordelen en overtuigingen moeten herzien. “Onderzoek uw gevoelens, aannames en vooroordelen over geslacht: jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Bedenk wat u zich in de toekomst voorstelt voor uw kind,” zei Dr. Russell. “Zoek professionele hulp als je gevoelens van ongemak je relatie met je kind beïnvloeden.”

Gender zit verankerd in onze samenleving en van opvoeding”, legt Dr. Russell uit. “Ik denk dat kinderen met een andere genderidentiteit van volwassenen nodig hebben dat ze erkennen dat ze bijzonder zijn en dapper om zichzelf te uiten. Ze hebben verzorgers nodig die inzien dat ze met hun kop boven het maaiveld steken en hen laten weten dat ze hen steunen en trots op hen zijn omdat ze dat doen of ondanks dat ze dat doen.”.   Opgroeien als transgenderkind kan intens eenzaam en angstaanjagend voelen. Als je familie je identiteit afkeurt, is het mogelijk negatieve ideeën te ontwikkelen over jezelf en je identiteit. Deze schadelijke ideeën kunnen een leven lang meegaan. “Transkinderen of mensen met een andere genderidentiteit waarvan de ouders het geslacht afdwingen behoren tot de kinderen die emotioneel het moeilijkst hebben,” zei Dr. Russell. “Hou van je kind om wie je kind is en zal worden”.

Op deze website maken wij gebruik van kleine bestanden (cookies) die wij of andere partijen op uw apparaat opslaan. U hebt het recht om te kiezen of u al dan niet statistische en profileringscookies wilt inschakelen. Door deze cookies in te schakelen, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden.