mei 27, 2020
Verbied onnodige sekseregistratie

Verbied onnodige sekseregistratie

Meer gemeenten zouden zich moeten inzetten voor een verbod op ‘onnodige sekseregistratie’, schrijft Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, begin april 2019 in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Een aantal gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht, hebben hun formulieren al aangepast en waar mogelijk vragen geschrapt waar een specificatie van het geslacht niet relevant is’, zegt de minister.

In het basisregister voor persoonsgegevens (BRP) blijft deze informaties staan om dat die ‘niet onnodig’ is, hoewel het kabinet wel andere manieren wil onderzoeken om mensen aan te spreken in de officiële communicatie.

Van Engelshoven zegt in haar brief dat de nieuwe registratieregeling tijd zal vergen, maar dat dit het moment is om stappen te ondernemen. ‘In een aantal gevallen is sekseregistratie door overheden en private partijen niet nodig, terwijl de registratie wel bijdraagt aan het in stand houden van stereotypen en gendernormen. Tevens wordt deze registratie door trans- en intersekse personen die zich niet (volledig) herkennen in de binaire indeling (man of vrouw), ervaren als belemmering om voluit deel te nemen aan de samenleving’, aldus de minister.

Het kabinet onderzoekt ook de technische, juridische en financiële implicaties van veranderingen in de sekseregistratie op identiteitskaarten en paspoorten. In oktober vorig jaar werden een genderneutraal geboorteakte en paspoort toegekend aan Leonne Zeegers, die zich met geen van beide seksen identificeert. Het aanvragen van genderneutrale geboorteakten en paspoorten zal niet voor iedereen een standaardoptie in de wet worden, zegt Raymond Knops in een reactie op de vragen van het parlement.

Op deze website maken wij gebruik van kleine bestanden (cookies) die wij of andere partijen op uw apparaat opslaan. U hebt het recht om te kiezen of u al dan niet statistische en profileringscookies wilt inschakelen. Door deze cookies in te schakelen, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden.