Apogender

Apogender

Apogender

Let op: Deze genderidentiteit is niet erkend

Apogender is een deelverzameling van agender waarin je je niet alleen genderloos voelt, maar volledig los van het begrip gender.

Deze genderidentiteit wordt niet veel gebruikt omdat de mensen die zich zouden identificeren als apogender niet bezig zijn met het genderspectrum en zich niet identificeren met een woord waar gender in voor komt.