Transmasculien

Transmasculien is een term die gebruikt wordt om transgenderpersonen te beschrijven die bij de geboorte een vrouwelijke gender werden toegewezen, maar zich meer identificeren als man dan als vrouw.

Ze hebben vaak ook een mannelijke gender-expressie, maar dat is niet noodzakelijk. Sommige transmasculiene mensen geven er de voorkeur aan zich niet te conformeren aan stereotiepe mannelijke genderexpressie of genderrollen.

De genderidentiteiten die onder transmasculien vallen zijn onder andere:

Demiguy
Multigender mensen met mannelijk als sterkste genderidentiteit
Genderfluïde mensen die meestal mannelijk zijn
Elk ander niet-binair geslacht dat zichzelf overwegend mannelijk beschouwt

Transmasculiniteit kan ook worden gebruikt als een volwaardige genderidentiteit.